Mijn expertise is de doelgroep van de oude cluster 3 scholen, in de breedste zin van het woord.
42 jaar mytylschool-ervaring vanaf het niveau van de aanvangsgroepen in het SO  t/m PRO en VMBO binnen het VSO.
Grote kennis op het gebied van ziektebeelden.
Ervaring als leerkracht, SO en VSO,  coördinator ambulante begeleiding, ben bekend met het reguliere onderwijs in relatie tot integratie van leerlingen met een handicap of leerlingen die ziek zijn in het PO, VO en MBO. Daarnaast ook ervaring als trajectbegeleider met het vullen van TLV aanvragen.