Ik ben bijna 20 jaar werkzaam in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Ik heb jarenlange ervaring in het werken met leerlingen met uitstroombestemming dagbesteding en een laag IQ, meervoudige beperkingen, autisme etcetera.
Op dit moment ben ik stagecoördinator en heb redelijk wat kennis van de transitie naar de dagbesteding. Ik ben op onze school het aanspreekpunt als het gaat om Zorg in Onderwijs. Tot slot ben ik teamcoördinator van een groot team van ongeveer 65 collega’s.

Ik hoop dat ik iets waardevols kan toevoegen aan de kennisuitwisseling en uiteraard ook informatie kan halen!