Ik houd me bezig met kennisdelen binnen de (mytyl)scholen, in de vorm van het organiseren van scholing en studiedagen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een scholingsaanbod voor professionals in het regulier onderwijs om onze expertise over te dragen t.b.v. onze doelgroep. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de experts en leerkrachten binnen onze organisatie.