Kennis van zorg regelen binnen onderwijs, WLZ, Jeugdwet en ziekte wet verzekering.
Inzet WLZ / zorgverzekeringswet bij stage. Denk ook aan leerlingen op Praktijkonderwijs.
Ervaringsdeskundige als ouder bij kind met moeilijk gedrag en zorg als gevolg van adoptie, hechting, WLZ, extern wonen.  Communicatie tussen school en  ouders. Ik kan aandachtspunten aangeven voor communicatie, waarbij ouders zich echt gehoord voelen.