Beleidsmedewerker ICT en coördinator Landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT: www.gewoonspeciaalict.nl

Gewoon Speciaal ICT is een landelijk netwerk voor professionals in het onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en ICT.