Kennisgroep Speciaal

Kennisgroep Speciaal is een actief netwerk van acht organisaties met scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. We bundelen de krachten voor onze leerlingen. In een snel veranderende maatschappij en wereld van passend onderwijs delen we kennis en expertise, ondersteunen we elkaar en reguliere scholen  om goed onderwijs mogelijk te maken. Daarmee creëren we ruimte voor innovatie, het verzinnen van nieuwe en concrete oplossingen en het aanjagen van beleidsmatige dialoog. Wij zijn een gesprekspartner voor iedereen die onze droom deelt: alle leerlingen deel laten nemen aan onze maatschappij.

Kennisgroep Speciaal bestaat uit de organisaties en scholen die hieronder staan.
Nieuwe leden zijn welkom. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@kennisgroepspeciaal.nl.